Melodi Yuvarlak Bitter Ve Sütlü Madlen Çikolata

Stok Kodu: M.Yuv.01 - M.Yuv.02
3 kg Kutu

Diğer Madlen ve Spesiyaller

Para Çikolata

0101015
Net: 250 g x 4 Kutu
İncele

Kalp Spesiyal Sütlü

081219
Net: 2.5 kg Kutu
İncele

Fıstıklı Roş Sütlü

081009030
Net: 2 kg Kutu
İncele

Ballı Spesiyal

080108
Net: 2.5 kg Kutu
İncele