Misyon, Vizyon ve Değerler

Vizyonumuz

Kurumsal yapımızla çikolata ve şekerleme pazarında butik üretim yapan uluslararası lider marka olmaktır.

Misyonumuz

1957’den bu yana tecrübelerimiz, titizliğimiz, mükemmeliyetçi, yenilikçi ve öncü yaklaşımımız ile kaliteli, seçkin çikolatalar ve şekerlemeler sunarak insanların mutluluklarının, tatlı anlarının paylaşılarak artmasına katkı sağlamaktır.

Değerlerimiz

Titizlik, Mükemmeliyetçilik

İşimizle ilgili her faaliyeti en ince ayrıntısına kadar en güzel, en doğru şekilde yapmaya çalışırız. Farkın detaylarda gizli olduğunu bilir, mükemmele ulaşmaya çalışırız.

Yenilikçilik, Öncülük ve Dinamiklik

Ülkemiz ve dünyada meydana gelen gelişmeleri izler, işimizle ilgili konularda yenilikçi ve öncü oluruz. Yenilikçi, dinamik ve esnek yapımız bizim rekabet üstünlüğümüzdür.

Kalite ve Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizde kalite standartlarını korumak ve geliştirmek bizim vazgeçilmez hedefimizdir. Ayrıca bölümler arası koordinasyon ve iç müşteri yaklaşımı da temel gerekliliklerimizdir.

Alçak Gönüllülük

Konumu, unvanı, sosyal statüsü ne olursa olsun herkesin önce insan olduğunun bilinciyle işyerinde ve yaşamın her alanında alçak gönüllü davranırız.

Güvenilirlik ve İstikrar

Elde ettiğimiz marka değerimizi korumak, geliştirmek, güvenilir ve istikrarlı bir kurum olmak geleceğimizin teminatıdır.

Bilgi ve Tecrübe

Edindiğimiz bilgi ve tecrübeler bizi besleyen ana damarlarımızdır. Bireysel, ekip halinde ve örgütsel öğrenme ve gelişim bizim için kilit roldedir.

Kuruma Bağlılık

Bizleri bir arada tutan işimize ve işyerimize sahip çıkarız. İşle ilgili konularda kurumun menfaatlerini her şeyin önünde tutar, kuruma bağlılığımızdan taviz vermeyiz.

Dürüstlük, Adalet ve Eşitlik

Bizi ayakta tutan ve gelecekte yolumuzu doğrulayacak olan bu değerlerdir. Kendi içimizdeki ve tüm paydaşlarla olan ilişkilerimizi dürüst, adil ve eşit bir yapıda sürdürürüz.

Etik Değerler

Tüm faaliyetlerimizi ilgili mevzuat ve evrensel etik ilkelere uygun şekilde yürütürüz. Bizim için, etik değerlere uygun hareket etmek her türlü kaygının önünde gelen olmazsa olmazımızdır.

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Melodi Çikolata ve Gıda San AŞ. Çikolata ve Draje Şeker üretimi yapmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında politikamız; kalite, gıda güvenliği, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının karşılanması, gerekli sistemlerin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması, sistemlerin sürekli iyileştirilmesi, gıda güvenliği ve kalite kültürünün sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt ederiz:

  • Tüm süreçlerimizde standartlaşma ve sürdürülebilirliği sağlamak
  • Ürünlerimizi yenilikçi teknoloji ve yöntemler kullanarak en kaliteli, güvenilir ve gıda bütünlüğünü koruyacak şekilde üretmek, sektörde öncü olmak
  • Ürün ve hizmetlerimizde satın alınan hammaddeden, doğrudan satış yapılan tüketiciye kadar gıda güvenliği zincirini garanti altına alarak hijyenik ürünler sunmak; müşterilerin isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamak ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak
  • ISO 9001, ISO14001, ISO45001 ve BRCGS-Gıda standartlarının uygulanabilir şartlarının, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak; değişen şartlara uygun olarak geliştirmek Çevresel etkileri ve boyutları minimuma indirgeyerek alınacak önlemleri tespit etmek ve uygulamak
  • Çevresel kirliliği önlemek amacı ile her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürmek
  • Geri kazanılabilir malzemeler kullanmak ve geri dönüşüm yükümlülüklerini yerine getirmek
  • Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile çalışma ortamlarındaki iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit ederek bunları bertaraf etmek
  • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, çalışanlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmak
  • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarla ilgili iş süreçlerimize ait performans göstergelerini kalite, gıda güvenliği, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirerek verimliliği ve rekabet gücünü artırmak
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek, kalite, gıda güvenliği, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katılımlarını sağlamak

Bilgi ve Veri Güvenliği Politikası

Melodi Çikolata ailesi olarak, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda;

a) Melodi Çikolata ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

b) Melodi Çikolata ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

c)  Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

d) Bilgi güvenliği ve gizliliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

e) Tabi olunan ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği ve gizliliği gereksinimlerini sağlamayı,

f) İş/Hizmet sürekliliğine; bilgi güvenliği ve gizliliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

g) Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği ve gizliliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

h) Bilgi güvenliği ve gizliliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

i)  Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı,

taahhüt ederiz.


Alper TAŞAR

GENEL MÜDÜR VEKİLİ